นิยายคำหวาน

คำหวาน

ธาดา : เขียน

พิมพ์คำสำนักพิมพ์ : จัดพิมพ์

เรื่องความรักต่างชนชั้นของพระองค์เจ้าสูงศักดิ์กับลูกสาวท่านขุน ใช้ฉากเป็นสมัยรัชกาลที่ห้า โดยถ่ายทอดความรักความเอื้ออาทรของหนุ่มสาวสลับกับวัฒนธรรมในสมัยนั้น พระองค์เจ้าสฤษดิ์รังสรรค์ หรือชายก่อ เป็นลูกของสมเด็จพระบิดาในรัชกาลที่ห้ากับเจ้าจอมมารดาชื่น เพิ่งกลับจากการศึกษาที่ประเทศอังกฤษ ต้องตาเต็มเดือน หญิงสาวที่ถูกส่งมาอบรมในวัง จึงขอเธอไปเป็นหม่อมห้าม
เต็มเดือน ลูกสาวขุนรัตนศักดิ์ ถูกพ่อฝากให้เจ้าจอมมารดาชื่นอบรม เนื่องจากหน้าตางดงามเกรงว่าลูกสาวจะต้องไปเป็นอนุ แต่สุดท้ายกลับถูกขอไปเป็นนางห้าม เวลาผ่านไปสี่ปี พระองค์เจ้าสฤษดิ์รังสรรค์ทรงเลี้ยงดูเต็มเดือนอย่างดี ยกให้เป็นนายหญิงของบ้าน คอยดูแลควบคุมคนตลอดจนการใช้จ่ายในวังรังสรรค์สถิตชายก่อยกอำนาจให้เต็มเดือนอย่างเต็มที่ แต่เต็มเดือนตระหนักถึงฐานะของตนตลอดมา แม้แต่ลูกเต็มเดือนก็ไม่อาจมีถวายท่านได้ เพราะพระองค์ชายก่อไม่โปรดให้มีลูกเมียรอง เช่นเดียวกับท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *