นวนิยายเรื่อง “จดหมายถึงลูก(ผู้)ชาย”

ลูกรัก…แม่ขอบใจ…ในทุกสิ่ง
แม่ขอบใจ ในสุขยิ่ง…ที่เจ้าให้
แม่ขอบใจ รักล้น…พ้นหทัย
แม่ขอบใจ สวรรค์…เจ้าบันดาล
แม่ขอบใจ เสียงหัวเราะ…เพราะก้องฟ้า
แม่ขอบใจ หัตถา…เจ้ากอดร่าง
แม่ขอบใจ เสียงตะโกน…ก้องกังวาน
“เรารักแม่” แม่จะจำ…จนวันตาย

เนื้อหาพอสังเขป

“จดหมายถึงลูก (ผู้) ชาย” จดหมายเปิดผนึก 30 ฉบับ บับทึกเรื่องราว ประสบการณ์ ความรัก ความผูกพัน แนวทางการดำเนินชีวิต และคติสอนใจ ที่คุณทมยันตีเขียนถึงลูกชายของเธอ ซึ่งเป็นหนังสือนี้มิได้จะสั่งสอนแต่เพียงลูก (ผู้) ชายเท่านั้น แต่ลูก (ผู้) หญิง ก็ควรได้อ่านไว้สอนลูกๆ ของพวกเธอด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้น หนังสือเรื่อง “จดหมายถึงลูก (ผู้) ชาย” จึงเป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การครอบครองไว้อ่านเพื่อเป็นตำราเลี้ยงลูกโดยแท้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *