นาฬิกามฤตยู

อกาธา คริสตี้ : เขียน

เปี่ยมสุข : แปล

สร้างสรรค์บุ๊คส์ : จัดพิมพ์

พิมพ์ครั้งแรก : มกราคม 2549

เรื่องย่อ นาฬิกามฤตยู

“กุ๊กกู่ กุ๊กกู่” เสียงนาฬิกานกน้อยขันคูโผล่หน้าออกมาบอกเวลา ช่างน่ารักและไพเราะเสียจริง แต่สำหรับผู้ปรารถนาความเงียบไร้สุ้มเสียงเพื่อการปฏิบัติการเร้นลับใดแล้วละก็ คงอยากจะจับมันมัดปากหรือปรารถนาให้หลับไปตลอดกาล เพราะมันคือพยานหนึ่งเดียวที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *