พราวเวหา (นวนิยายชุดรักห่มฟ้า)

พราวเวหา (นวนิยายชุดรักห่มฟ้า)

พราวเวหา เป็นนิยายเรื่องสุดท้ายในซีรีส์ชุด “รักห่มฟ้า” นำเสนอบทบาทหน้าที่ของพนักงานอัยการ…ทนายแผ่นดิน ผ่านตัวละครที่ชื่อนับดาว

เมื่อหน้าที่ที่เธอนำภัยมาถึงตัว และภัยนั้นนำพาให้เธอได้พบกับเขา…นิยายเรื่องนี้มีหลากหลายรสชาติ ทั้งแอกชันโรแมนติก ดราม่า นอกจากความบันเทิงแล้ว ยังสอดแทรกสาระควบคู่กันไป ทั้งเรื่องของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งไม่ใช่เรื่องไกลตัวประชาชนเลย ทุกคนล้วนมีโอกาสที่เข้ามาข้องเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วยกันทั้งสิ้น

ในการนี้ ผู้เขียนชี้แจงว่า เรื่องราวในเรื่อง พราวเวหา เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่ผู้เขียนนิยายเรื่องนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงขอยึดกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพราะผู้เขียนไม่สามารถคาดเดากฎหมายในอนาคตได้ หากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงบทกฎหมายใดทำให้ไม่ตรงกับข้อมูลในเรื่อง ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

สิ่งที่ขาดไม่ได้เลย ต้องขอกล่าวขอบคุณบุคคลเหล่านี้ที่ได้ช่วยเหลือด้านข้อมูล บางท่านสละเวลาช่วยอ่านตรวจทางในบางฉากให้ด้วย จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นิยายเรื่องนี้สำเร็จออกมาเป็นรูปเล่มได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *