นวนิยาย

มายาเงา

มายาเงา

พงศกร : เขียน

สำนักพิมพ์เพื่อนดี : จัดพิมพ์

พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2555

ดังนั้น ‘มายาเงา’ จึงเต็มไปด้วยความน่าติดตามใน ‘ความลับ’ ของตัวละครและเหตุการณ์ในเรื่อง ต้องจับตาตลอดเวลาว่าอะไรคือ ‘ความจริง’ อะไรคือ ‘ความลวง’ โดยในที่สุดความลับก็ได้รับการเฉลยอย่างน่าสนใจและติดตาม เช่นหลายๆเรื่องที่ผ่านมา และเหนือสิ่งอื่นใด ‘ความจริง’ ที่แทรกอยู่ในเรื่องนี้ คือจุดมุ่งหมายสำคัญที่ “พงศกร” ต้องการสื่อให้คนในสังคมได้รับรู้ปัญหา ตระหนักถึงสาเหตุ และหาวิธีป้องกัน มิให้เกิดผลกระทบในวงกว้างในอนาคตนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *