รีวิวนิยายเรื่อง สายรุ้ง

ในความฝัน…ชีวิตย่อมสดใสประดุจสายรุ้งบนฟากฟ้าเสมอ
แต่ใยยามเป็นจริง ชีวิตมักจะต้องทนต่อความขมขื่น ปวดร้าว ที่ทยอยกันเข้ามาไม่ขาดระยะ
แต่ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ เธอคงได้เดินทางมาสุดสายรุ้งแล้ว
ได้รับรู้ถึงความเป็นจริงชีวิต ได้รับรสชาติของความขมขื่น
และได้ประจักษ์ถึงคุณค่าของความรัก ที่หล่อเลี้ยงหัวใจตลอดมา
มีประโยชน์อะไรที่จะทนต่อความอ้างว้างโดดเดี่ยว
ที่เธอพยายามกั้นก่อไว้เป็นกำแพงหัวใจ มีประโยชน์อะไรที่จะหลีกหนีความจริงวันนี้
ถูกแล้ว…ไม่ว่าเมื่อนี้หรือเมื่อหน้า
ไม่ว่ายามแจ่มใสหรือขมขื่น…รัก…รัก ตลอดมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *