สายสืบ ดิลิเวอรี่

รีวิวนิยาย สายสืบ ดิลิเวอรี่

นิยายไทยที่มีเนื้อเรื่องซึ่งเกิดขึ้นในยุคสมัยที่มีความเป็นปัจจุบันมากขึ้น หรือถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่ก็ย้อนหลังไปไม่นาน โดยอาจจะเป็นช่วงยุค 80s หรือ 90s เป็นต้นมาก็ได้ เพราะจะมีความแตกต่างของเนื้อเรื่องและภาษาจากปัจจุบันไม่ค่อยมากนัก
ฝันจะเป็นมือปราบหญิงเยี่ยมยุทธ สะดุดความรักโครมใหญ่ สุดท้ายเป็นได้แค่แม่บ้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *