สู่ฝันนิรันดร

สู่ฝันนิรันดร

รัตนสยาม : เขียน

สำนักพิมพ์กรีน-ปัญญาญาณ : จัดพิมพ์

พิมพ์ครั้งที่ 2 : สิงหาคม 2551

เฉพาะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ “ผูกพันกันมา” ระหว่างชายหนุ่มแห่งยุคสมัยกรุงธนบุรี “หลวงพิพิธราชเสนา” กับหญิงสาวช่างภาพแห่งยุคสมัยปัจจุบัน “พัชร์เฟื่อง” หากแต่เป็นความผูกพันกันมาของประวัติศาสตร์ชาติไทยเมื่อครั้งสมัยนั้น ที่หากไม่ได้พระปรีชาสามารถของ “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” แล้ว ไทยคงไม่ได้เป็นปึกแผ่นดังเช่นปัจจุบันเป็นแน่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *