ใช้การขียนติดต่อผ่านการเวลาและหน้าหนังสือเพื่อหลีกหนีความตาย

สวรพ. นิยายไทย ข้ามเวลาตาย 1

‘ข้ามเวลาตาย’ เป็นนิยายไทยที่มีเนื้อเรื่องค่อนข้างแปลกและแตกต่างจากนิยายไทยหลายเรื่อง โดยผู้เขียนมีสำนวนและเทคนิคการเขียนที่เป็นเอกลักษณ์และเลือกใช้การบรรยายที่เรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยชั้นเชิงของปมเรื่องทำให้เนื้อหามีความซับซ้อนโดยพึ่งพาปมเรื่อง แต่ไม่ใช้การบรรยายแบบยาก ผู้อ่านจึงสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายโดยไม่ต้องแกะความหมายของแต่ละคำ ที่สำคัญคือใช้จินตนาการเรื่องแฟนตาซีเข้ามามีบทบาท

ซึ่งในเนื้อเรื่องจะเป็นการเล่าเรื่องแบบสลับฉากอดีตและปัจจุบันขนาดเส้น และใช้เรื่องของเวลาทำให้ปมปัญหาดูซับซ้อน เริ่มจากเหตุการณ์ในปัจจุบันที่ตัวละคร ณิชา ได้เจอสมุดบันทึกของเลขาพ่อตัวเอง และเมื่อเธอได้จดบันทึกบางอย่างลงไป สมุดบันทึกเล่มนั้นกลับเขียนตอบข้อความของเธอในหน้าถัดไป ซึ่งนำไปสู่ความจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่พ่อเธอพบเจอจนเสียชีวิตในอดีต และเธอก็ล่วงรู้ว่าเธอสามารถเปลี่ยนอดีตได้หากเธอสื่อสารกับเจ้าของสมุดผ่านหนังสือเล่มนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *