ไสยศาสตร์จากมุมมองของนวนิยายไทยร่วมสมัย

ผู้เขียนกองบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่วันพฤหัสที่ 5 มกราคม พ.ศ.2566 ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศพัฒนาไปเพียงใด แต่ความคิดความเชื่อของคนไทยจำนวนไม่น้อย ซึ่งก็รวมถึงของผู้ผลิตและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย ยังคงยึดถือศรัทธาในเรื่องไสยศาสตร์อยู่มาก ลักษณะเช่นนี้อธิบายได้ว่าอย่างไร? คำถามที่น่าคิดตามมาคือ คนไทยคิดแบบวิทยาศาสตร์ไม่ได้หรือ? ชอบแต่จะเชื่อแบบไสยศาสตร์หรืออย่างไร? พรวิภา วัฒรัชนากูล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในฐานะผู้ศึกษาด้านวรรณคดี อธิบายเรื่องนี้ไว้ในบทความชื่อ “ไสยศาสตร์จากมุมมองของนวนิยายไทยร่วมสมัย” (ศิลปวัฒนธรรม, พฤษภาคม 2551) เพื่อตอบคำถามข้างต้น...


No More Posts