King of Gods ราชันเทพเจ้า

จ้าวเฟิงเป็นเด็กในตระกูลสาขา เข้ามาเมืองหลวงจากที่เคยเป็นเด็กอัจฉริยะในหมู่บ้านกลายเป็นศิษย์ท้ายๆ หลังจากโดนฟ้าผ่าได้รับดวงตาเทพทำให้พัฒนาก้าวกระโดดและได้เป็นตัวแทนไปเข้าสำนักจันทร์สลายพร้อมจ้าวหยูเฟย ที่มีพรสวรรค์ดีในพรรค แต่เมื่อทดสอบกับสำนักจันทร์พรสวรรค์กลับไม่แน่นอน


No More Posts