THE NOVEL NETWORK

The novel network เป็นเครือข่ายนวนิยายโลก สร้างเครือข่ายนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลของนักเขียนนิยายและนวนิยายทั่วโลกเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแรงบัลดาลใจในการเขียนนวนิยายและอีกหนึ่งเป้าหมายหลักของ Novel The novel network คือสร้างแหล่งชุมชนของนักอ่านนวนิยายทั่วโลกให้เข้าถึงนวนิยายและนิยายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นRead More