ความตายนั้นผมไม่กลัว แต่กลัวจะเขียนเรื่องไม่จบ : พนมเทียน นักบุกเบิกนวนิยายผจญภัยไทย

พนมเทียน หรือ ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ (พ.ศ. 2474-2563) คือ ผู้ประพันธ์นวนิยายผจญภัยสุดคลาสสิคเรื่อง เพชรพระอุมา ซึ่งใช้เวลาเขียนนานถึง 25 ปี 7 เดือน 2 วัน (เริ่มวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2507...


No More Posts