นวนิยายเรื่อง “จดหมายถึงลูก(ผู้)ชาย”

ลูกรัก…แม่ขอบใจ…ในทุกสิ่งแม่ขอบใจ ในสุขยิ่ง…ที่เจ้าให้แม่ขอบใจ รักล้น…พ้นหทัยแม่ขอบใจ สวรรค์…เจ้าบันดาลแม่ขอบใจ เสียงหัวเราะ…เพราะก้องฟ้าแม่ขอบใจ หัตถา…เจ้ากอดร่างแม่ขอบใจ เสียงตะโกน…ก้องกังวาน"เรารักแม่" แม่จะจำ…จนวันตาย เนื้อหาพอสังเขป "จดหมายถึงลูก (ผู้) ชาย" จดหมายเปิดผนึก 30 ฉบับ บับทึกเรื่องราว ประสบการณ์ ความรัก ความผูกพัน แนวทางการดำเนินชีวิต...


No More Posts