ประเภทของนวนิยายวรรณกรรม

ประเภทของนวนิยายวรรณกรรม มีนวนิยายหลายประเภทรวมถึงวิธีการจัดหมวดหมู่ที่แตกต่างกัน วิธีที่เก่าแก่ที่สุดวิธีหนึ่งในการจำแนกประเภทของงานเขียนที่เป็นลายลักษณ์อักษรคือตามตลาดที่กำหนดไว้ ดังนั้นนวนิยายจึงสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ นวนิยายที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างรายได้ (เชิงพาณิชย์) และนวนิยายที่มีต้นกำเนิดทางศิลปะล้วนๆ (วรรณกรรม) อย่างไรก็ตามเกณฑ์การจำแนกประเภทตามแง่มุมทางการค้านั้นค่อนข้างธรรมดาเนื่องจากนวนิยายสามารถเป็นวรรณกรรมและเชิงพาณิชย์ได้ในเวลาเดียวกัน จริงๆแล้วสิ่งสำคัญในชั้นเรียนนวนิยายวรรณกรรมคือธรรมชาติของพล็อตเรื่อง นั่นคือถ้ามันเป็นไปตามเหตุการณ์จริงหรือส่วนหนึ่งทั้งหมดของจินตนาการของผู้แต่ง (หรือทั้งสองอย่างรวมกัน)


No More Posts