ประเภทของนวนิยาย (นิยาย)

ประเภทของนวนิยายกลวิธีการเขียนนวนิยาย เป็นเรื่องอธิบายหลักการเขียนได้ยาก เพราะหลายครั้งผู้เขียนมีการทดลองและผสมผสานเรื่องราวให้ดูมีความหลากหลาย รวมไปถึงไม่ได้มีสูตรแน่นอนตายตัวและไม่ได้มีโรงเรียนสอนหลักสูตรนี้ นักเขียนแต่ละคนล้วนแต่คลำหาเส้นทางนั้นเอง ในงานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดประเภทงานเขียนนวนิยายต่างๆขึ้นมา หากจะกล่าวถึง ประเภทของนวนิยายเท่าที่มีอยู่ เรื่องนี้พอจะพูดได้โดยภาพรวม แต่เรื่องของการแบ่งประเภท ก็เกือบจะเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเช่นกันการแบ่งประเภทของนวนิยาย มีความแตกต่างกันออกไป ในที่นี้ผมได้รวบรวมออกมาจากหนังเรื่อง”เขียน”ของ พิมาน แจ่มจรัส ซึ่งได้ข้อมูลชุดนี้มาจาก พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม อังกฤษ-ไทย ได้จำแนกประเภทของนวนิยายไว้ดังนี้(ซึ่งเยอะทีเดียว)ประเภทของนวนิยาย1.นวนิยายจินตนิมิต(Fantasy...


No More Posts