สูตรเสน่หา

กิ่งฉัตร : เขียน สำนักพิมพ์อรุณ : จัดพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 12 : พฤศจิกายน 2552 คนทุกวันนี้ให้ความสำคัญกับ “เปลือกนอก” กันมาก อาจเป็นเพราะโลกหมุนเร็วเกินไป ต่างคนจึงต่างไม่มีเวลามากพอจะมองให้ลึกไปกว่านั้น ผลคือคนส่วนหนึ่งลืมที่จะให้เครดิตกับหัวใจตัวเอง หรืออีกนัยหนึ่งก็คืออารมณ์-ความรู้สึก เพราะชินเสียแล้วกับการเอาวัตถุเป็นตัวตั้งไปเสียทุกเรื่อง ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของความรัก


No More Posts