สู่ฝันนิรันดร

รัตนสยาม : เขียน สำนักพิมพ์กรีน-ปัญญาญาณ : จัดพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2 : สิงหาคม 2551 เฉพาะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ “ผูกพันกันมา” ระหว่างชายหนุ่มแห่งยุคสมัยกรุงธนบุรี “หลวงพิพิธราชเสนา” กับหญิงสาวช่างภาพแห่งยุคสมัยปัจจุบัน “พัชร์เฟื่อง” หากแต่เป็นความผูกพันกันมาของประวัติศาสตร์ชาติไทยเมื่อครั้งสมัยนั้น ที่หากไม่ได้พระปรีชาสามารถของ “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”...


No More Posts