หลักการอ่าน “นวนิยาย” เพื่อการเสพให้ได้อรรถรส

 นวนิยายแปลตามศัพท์ว่า “นิยายสมัยใหม่” มาจากคำว่า Novel เป็นงานเขียนร้อยแก้วที่ให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน มีคนให้คำจำกัดความของนวนิยายไว้ต่างๆ กัน แต่ที่ชัดเจนและง่ายที่สุดคือ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณได้อธิบายไว้อย่างสั้น ๆ ว่า          “ธรรมชาติของนวนิยายนั้น คือเป็นเรื่อแต่ง มีตัวละคร มักใช้กลวิธีที่ทำให้ผู้อ่านแลเห็นได้ง่ายว่าไม่ใช่เรื่องจริง เป็นเรื่องสมมติ แม้จะแต่งเรื่องของบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริง ๆก็จะทำให้คนอ่านรู้ว่าไม่ได้เขียนเรื่องจริง แต่วิธีเจรจาของตัวละครในเรื่องจะเลียนแบบชีวิตจริงมากที่สุด วิธีเจรจาหรือการสนทนาของตัวละครนิยมให้เป็นไปตามฐานะ...


No More Posts