แหวนดอกไม้

ดวงตะวัน : เขียน พิมพ์คำ สำนักพิมพ์ : จัดพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2547 อยู่คนเดียว ไม่ได้แปลว่า โดดเดี่ยว รัก สะกดคนละอย่างกับคำว่า แต่งงาน และโสด ไม่ได้หมายถึง...


No More Posts