ภารกิจ

Novel Network เครือข่ายนวยิยายโลก เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ที่มีอาชีพนักเขียนนิยายและนวนิยาย สำหรับนักเขียนได้เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างนักเรียนนิยายทั่วโลก และนำนวนิยายและนิยายมาให้ผู้อ่านอ่านได้ผ่านทางเครือข่ายชุมชนนวนิยายโลก

เรื่องราวของเรา

NOVEL NETWORK (เดิมชื่อ SoCal Author Academy) ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2555 โดย Susan McBeth ซึ่งเป็นชื่อเบื้องหลังงานเขียนที่เป็นเอกลักษณ์และเดินทางไปทั่วโลก ในปี 2011 เธอได้เริ่มสร้างเครือข่ายนวนิยายเพื่อแลกเปลี่ยนและกระตุ้นให้เขียนและผู้อ่านมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น

ข่าวสารนวนิยายและนิยาย


Support BY : jav หนังโป๊ฝรั่ง